Συμμετοχή του Κόμβου στην συνάντηση εργασίας στα πλαίσια του ευρωπαϊκού έργου «CREADIS3: Smart Specialisation Creative Districts – Δημιουργικές Περιοχές έξυπνης εξειδίκευσης»

 In Uncategorized

Στις 16-17/5 το Aroma Innovation HUB συμμετέχει, μετά από πρόσκληση της Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας σε συνάντηση εργασίας στη Φιλανδία. Η συνάντηση εργασίας γίνεται στα πλαίσια του ευρωπαϊκού έργου «CREADIS3: Smart Specialisation Creative Districts – Δημιουργικές Περιοχές έξυπνης εξειδίκευσης», που συμμετέχει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Η θεματολογία της συνάντησης εργασίας είναι η βίο-οικονομία και ο τομέας διατροφής κ.α.

Το εν λόγω έργο χρηματοδοτείται από το Interreg Europe 2014-2020 και στοχεύει στην υποστήριξη και προώθηση αποδοτικών στρατηγικών για πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες (creative industries) σε συνάφεια με την προαγωγή της έρευνας και την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της τοπικής οικονομίας.

Recent Posts

Leave a Comment

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search