Δελτίο Τύπου στα πλαίσια ολοκλήρωσης του Πανελλήνιου Διαγωνισμού επιχειρηματικότητας που διοργάνωσε το Aroma Innovation Hub

 In Uncategorized

Πάτρα, 14 Μαίου 2018

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία στις 10/5 η υποβολή των αιτήσεων του 1ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού Καινοτόμου Επιχειρηματικής Ιδέας και Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας που διοργάνωσε το Aroma Innovation Hub.

Η εισαγωγή καινοτομίας στην παραγωγική διαδικασία και την αξιοποίηση των προϊόντων δημιουργεί υπεραξία και ενισχύει την ανταγωνιστικότητα τους, επηρεάζοντας σημαντικά την βιωσιμότητα των προσπαθειών. Η ανάδειξη της καινοτομίας ως ενός κρίσιμου παράγοντα για την επιτυχία μιας επιχειρηματικής προσπάθειας είναι ο στόχος της διοργάνωσης του διαγωνισμού καινοτομίας, ο οποίος ήταν ανοικτός σε άτομα ή ομάδες με καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες σε όλη τη γραμμή παραγωγής και εκμετάλλευσης των Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών (καλλιέργεια, τυποποίηση, παραγωγή προϊόντων υγείας και διατροφής).

Οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν ήταν από όλη την Ελλάδα και αφορούσαν επιχειρηματικές ιδέες και νεοφυείς επιχειρήσεις σε όλη τη γραμμή παραγωγής και μεταποίησης αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών.

H εκδήλωση για την ανακοίνωση των νικητών θα γίνει την Παρασκευή 1η Ιουνίου, στις 18:00 στο Επιμελητήριο της Πάτρας.

Recent Posts

Leave a Comment

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search