Συνεργασία με p-consulting

 In Uncategorized

Το Aroma Hub ξεκίνησε στρατηγική συνεργασία με την εταιρεία  pconsulting. Η εταιρεία  pconsulting  είναι μία ιδιωτική εταιρεία με έδρα την Πάτρα και ευρύ δίκτυο συνεργατών ανά την Ευρώπη, η οποία διαθέτει σημαντική εμπειρία και γνώση στην Επιχειρηματική Συμβουλευτική, την Ψηφιακή Πραγματικότητα, την Τηλε-Εκπαίδευση, τις έρευνες και μελέτες σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Recent Posts

Leave a Comment

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search